REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Przed zleceniem usługi prosimy Państwa o zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług (dalej „Regulamin”), który jest częścią umowy o wykonanie usługi przez Prasowalnia.pl sp. z o.o.

 1. Postanowienia ogólne
 1. Właścicielem Prasowalnia.pl jest:

Prasowalnia.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 204

04-036 Warszawa

KRS: 0000782343

NIP: 1132996818

REGON: 383125615

zwana w dalszej części regulaminu „Prasowalnią”.

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Prasowalnię, w tym zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Prasowalnia umożliwia zamawianie za pośrednictwem telefonu lub Internetu usług prania i prasowania z dostawą do domu, a także inne usługi oferowane przez Prasowalnie.
 3. Składając zamówienie potwierdzacie Państwo zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptację.
 1. Procedura składania i realizacji zamówień
 1. Zamówienia możecie Państwo składać całą dobę za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.prasowalnia.pl lub od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00 dzwoniąc pod numer telefonu +48 531 799 557.
 2. Podstawowym warunkiem zamówienia usługi jest prawidłowe podanie lub wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym numerem telefonu, pod którym będziemy mogli  potwierdzić złożenie zamówienia.
 3. Zamówienia, których nie będziemy mogli potwierdzić z powodu nieprawidłowych danych teleadresowych nie będą rozpatrywane.
 4. Cennik naszych usług znajduje się na stronie internetowej www.prasowalnia.pl.
 5. Płatności za wykonane usługi możecie Państwo dokonać w gotówce po całkowitej realizacji zamówienia tj. przy odbiorze wypranej lub wyprasowanej garderoby albo przelewem, z góry, przed realizacją zlecenia, tj. przed odbiorem wypranej lub wyprasowanej garderoby.
 6. Przy zamówieniu poniżej 65 zł doliczymy Państwu do rachunku opłatę dodatkową za transport w wysokości 15 zł.
 7. Zamówienia dotyczące usług prasowania realizujemy w terminie 24 godzin licząc od momentu odbioru garderoby. Inne zamówienia realizujemy w terminie do 3 dni roboczych. Zastrzegamy sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia w szczególności w okresie Świąt Bożego Narodzenia lub Wielkanocy.
 8. Prasowalnia może odmówić wykonania zlecenia bez podawania przyczyny.
 9. Jeśli nie zastaniemy Państwa w domu w terminie umówionym na odbiór wypranej lub wyprasowanej garderoby będziemy mogli obciążyć Państwa dodatkową opłatą za kolejną wizytę w wysokości 15 zł.
 10. Usługi realizujemy w granicach administracyjnych miasta Warszawy. Realizacja zamówienia poza tym rejonem może nastąpić po ustaleniu indywidualnych warunków odbioru i dostawy przedmiotu usługi.
 11. Do prasownia przyjmujemy tylko czyste i wyprane wcześniej rzeczy.
 12. Przy składaniu zamówienia należy wskazać stałe uszkodzenia garderoby, w tym plamy – informacje te nie będą uwzględniane przy późniejszych reklamacjach.
 13. Prasowalnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam znajdujących się na garderobie, w szczególności plam po napojach gazowanych, sokach, winie, kawie, herbacie, tłuszczu.
 14. Za odzież oraz pozostałe rzeczy bez oznakowania producenta, Prasowalnia nie ponosi odpowiedzialności.
 15. Prasowalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody w garderobie, których nie można było przewidzieć przed jej przyjęciem, a wynikające z niedostatecznej trwałości farbowania, napisów drukowanych, zbiegania się materiału, impregnacji i innych ukrytych wad.
 16. Prosimy Państwa o sprawdzenie jakości wykonania usługi w chwili odbioru przedmiotu zlecenia.
 17. Za przedmioty pozostawione w oddanej do prasowania odzieży nie ponosimy odpowiedzialności.
 18. W przypadku wystąpienia okoliczności losowych, niezależnych od Prasowalni lub w przypadku siły wyższej, co uniemożliwi nam zrealizowanie całkowicie lub czasowo złożonego zamówienia, zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – do czasu ustąpienia tej przeszkody. O zaistniałej sytuacji powiadomimy też Państwa niezwłocznie.
 19. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia garderoby odszkodowanie, które Państwu wypłacimy opierać się będzie na wycenie dokonanej przez rzeczoznawcę ubezpieczyciela, z którym Prasowalnia ma podpisaną umowę ubezpieczenia OC. Zastosowanie znajdują odpowiednie postanowienia Kodeksu cywilnego.
 1. Procedura reklamacyjna
 1. Reklamacje możecie Państwo składać w terminie do 48 godzin od momentu dostarczenia przez nas przedmiotu zlecenia.
 2. Reklamacje przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej na adres email: kontakt@prasowalnia.pl lub adres poczty tradycyjnej w Warszawie (04-036), Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 204.
 3. Reklamacje rozpatrujemy w terminie 14 dni licząc od daty złożenia reklamacji.
 4. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Państwa z obowiązku terminowej zapłaty za usługę.
 1. Dane osobowe

Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, którą znajdziecie Państwo tu.

 1. Postanowienia końcowe

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

0
Koszyk