Regulamin usługi

I. Postanowienia ogólne
1. Właścicielem Prasowalnia.pl jest: Prasowalnia.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 204 04-036 Warszawa KRS: 0000782343 NIP: 1132996818 REGON: 383125615 zwana w dalszej części regulaminu „Prasowalnią”.
2. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Prasowalnię, w tym zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
3. Prasowalnia umożliwia zamawianie za pośrednictwem telefonu lub Internetu usług prania i prasowania z dostawą do domu, a także inne usługi oferowane przez Prasowalnie.
4. Składając zamówienie potwierdzacie Państwo zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptację.

II. Procedura składania i realizacji zamówień
1. Zamówienia możecie Państwo składać całą dobę za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.prasowalnia.pl lub od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 20.00 dzwoniąc pod numer telefonu +48 531 799 557.
2. Podstawowym warunkiem zamówienia usługi jest prawidłowe podanie lub wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym numerem telefonu, pod którym będziemy mogli potwierdzić złożenie zamówienia.
3. Zamówienia, których nie będziemy mogli potwierdzić z powodu nieprawidłowych danych teleadresowych nie będą rozpatrywane.
4. Cennik naszych usług znajduje się na stronie internetowej www.prasowalnia.pl.
5. Płatności za wykonane usługi możecie Państwo dokonać w gotówce po całkowitej realizacji zamówienia tj. przy odbiorze wypranej lub wyprasowanej garderoby albo przelewem, z góry, przed realizacją zlecenia, tj. przed odbiorem wypranej lub wyprasowanej garderoby.
6. Przy zamówieniu poniżej 65 zł doliczymy Państwu do rachunku opłatę dodatkową zatransport w wysokości 15 zł.
7. Zamówienia dotyczące usług prasowania realizujemy w terminie 24 godzin licząc od momentu odbioru garderoby. Inne zamówienia realizujemy w terminie do 3 dni roboczych. Zastrzegamy sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia w szczególności w okresie Świąt Bożego Narodzenia lub Wielkanocy.
8. Prasowalnia może odmówić wykonania zlecenia bez podawania przyczyny.
9. Jeśli nie zastaniemy Państwa w domu w terminie umówionym na odbiór wypranej lub wyprasowanej garderoby będziemy mogli obciążyć Państwa dodatkową opłatą za kolejną wizytę w wysokości 15 zł.
10. Usługi realizujemy w granicach administracyjnych miasta Warszawy. Realizacja zamówienia poza tym rejonem może nastąpić po ustaleniu indywidualnych warunków odbioru i dostawy przedmiotu usługi.
11. Do prasownia przyjmujemy tylko czyste i wyprane wcześniej rzeczy.
12. Przy składaniu zamówienia należy wskazać stałe uszkodzenia garderoby, w tym plamy – informacje te nie będą uwzględniane przy późniejszych reklamacjach.
13. Prasowalnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam znajdujących się na garderobie, w szczególności plam po napojach gazowanych, sokach, winie, kawie, herbacie, tłuszczu.​
14. Za odzież oraz pozostałe rzeczy bez oznakowania producenta, Prasowalnia nie ponosi odpowiedzialności.
15. Prasowalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody w garderobie, których nie można było przewidzieć przed jej przyjęciem, a wynikające z niedostatecznej trwałości farbowania, napisów drukowanych, zbiegania się materiału, impregnacji i innych ukrytych wad.
16. Prosimy Państwa o sprawdzenie jakości wykonania usługi w chwili odbioru przedmiotu zlecenia.
17. Za przedmioty pozostawione w oddanej do prasowania odzieży nie ponosimy odpowiedzialności.
18. W przypadku wystąpienia okoliczności losowych, niezależnych od Prasowalni lub w przypadku siły wyższej, co uniemożliwi nam zrealizowanie całkowicie lub czasowo złożonego zamówienia, zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – do czasu ustąpienia tej przeszkody. O zaistniałej sytuacji powiadomimy też Państwa niezwłocznie.
19. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia garderoby odszkodowanie, które Państwu wypłacimy opierać się będzie na wycenie dokonanej przez rzeczoznawcę ubezpieczyciela, z którym Prasowalnia ma podpisaną umowę ubezpieczenia OC. Zastosowanie znajdują odpowiednie postanowienia Kodeksu cywilnego.

III. Procedura reklamacyjna
1. Reklamacje możecie Państwo składać w terminie do 48 godzin od momentu dostarczenia przez nas przedmiotu zlecenia.
2. Reklamacje przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej na adres email: kontakt@prasowalnia.pl lub adres poczty tradycyjnej w Warszawie (04- 036), Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 204.
3. Reklamacje rozpatrujemy w terminie 14 dni licząc od daty złożenia reklamacji.​
4. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Państwa z obowiązku terminowej zapłaty za usługę.

IV. Dane osobowe Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, którą znajdziecie Państwo tu.

V. Postanowienia końcowe W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego