ZDOBĄDŹ 10 ZŁ

Zapisz się do naszego newslettera i zdobądź kod na 10zł,
który możesz wykorzystać podczas składania zamówienia

Wypełnij formularz

linie

Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych przez Prasowalnia.pl sp. z. o.o.

 

Zgodnie  z  art.  13    ust.  1  i  2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prasowalnia.pl sp. z o.o.
  z siedzibą w Warszawie, ul. Białostocka 22, 03-741 Warszawa.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy się z nami kontaktować na adres pocztowy wskazany powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@prasowalnia.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celu  wykonania  umowy  na  podstawie    6  ust.  1  lit  b  RODO, a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2. dla celów  wypełnienia  obowiązków  prawnych  ciążących  na  pl sp. z o.o. na podstawie  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości  – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO),
  3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Prasowalnia.pl sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
  4. w celu kierowania do Pani/Pana przez Prasowalnia.pl sp. z o.o. treści marketingowych; podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Prasowalnia.pl sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f RODO), prawnie uzasadniony interes polega na kierowaniu do Pani/Pana treści marketingowych drogą pocztową w trakcie wykonywania umowy, a także drogą telefoniczną, e-mailową  lub  SMS/MMS-ową.
  5. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Prasowalnia.pl sp. z o.o. polegającego na  ewentualnym  ustaleniu  lub  dochodzeniu  roszczeń  lub  obronie  przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Prasowalnia.pl sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 4. Odbiorcami Pani/Pana  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji oferowanych przez nas usług.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy.
  W zakresie w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych/informacji handlowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji oferowanych przez nas usług
 8. Dane udostępnione  przez  Panią/Pana  nie  będą  podlegały  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
0
Koszyk